Administrarea firmei

ÎNTREPRINDEREA- VERIGA DE BAZĂ A ECONOMIEI

Temele TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE ÎNTREPRINDERII și CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR se adresează elevilor și au fost elaborate pentru modulul "ADMINISTRAREA FIRMEI", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a XI-a.

Obiectivele operaționale urmărite sunt: Identificarea trăsăturilor caracteristice ale întreprinderilor, încadrarea întreprinderilor în tipologia acestora și folosirea vocabularului specific domeniului economic.

ETICA ÎN AFACERI

Tema "ETICA ÎN AFACERI" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "ADMINISTRAREA FIRMEI", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a XI-a.

Obiectivele operaționale urmărite sunt:

- definirea conceptelor etică, etică profesională, etică în afaceri, moralitate, profesie și profesionalism;

- identificarea principiilor eticii și a nivelurilor de aplicarea ale eticii în afaceri; - utilizarea unui vocabular de specialitate.

Oportunităţi pentru activităţile personale, profesionale şi/sau de afaceri

Tema "Oportunităţi pentru activităţile personale, profesionale şi/sau de afaceri" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "ADMINISTRAREA FIRMEI", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a XI-a.

Obiectivele operaționale urmărite sunt:

- identificarea nevoilor necesare dezvoltării personale,

- descrierea pașilor care ajută la dezvoltarea personală și profesională,

- prezentarea surselor de oportunități individuale și economice.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ FUNCȚIONALĂ

Tema "STRUCTURA ORGANIZATORICĂ FUNCȚIONALĂ" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. Obiectivele operaționale vizate sunt: definirea conceptelor structura organizatorică, structura organizatorică funcțională și structura organizatorică de producție și concepție, identificarea elementelor structurii organizatorice funcționale și utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.

TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE

Tema "TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. Obiectivele operaționale vizate sunt: definirea structurii organizatorice, identificarea tipurilor de structuri organizatorice și a caracteristicilor acestora și utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul economic.

ORGANIGRAMA

Tema "ORGANIGRAMA" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. Obiectivele operaționale vizate sunt: definirea conceptului de organigramă, identificarea principalelor tipurilor de organigrame, analizarea regulilor de întocmire a unei organigrame și realizarea grafică a unei organigrame. 

ORGANIGRAMA- PROIECTE

ORGANIZAREA PROCESUALĂ

Tema "ORGANIZAREA PROCESUALĂ" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "ADMINISTRAREA FIRMEI", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a XI-a.

TIPUL ȘI COMPLEXITATEA TIPULUI DE PRODUCȚIE ȘI DE SERVICII

Tema "Tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. Obiectivele operaționale vizate sunt: 

 - definirea tipului de producție și a serviciilor; 

-identificarea principalelor tipuri de producție și de servicii; 

-caracterizarea tipurilor de producție; 

- încadrarea corectă a serviciilor în criteriile de clasificare; 

- utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate din domeniul economic.

Tema "Factori de influență a tipurilor de structuri organizatorice" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. 

Obiectivele operaționale vizate sunt: identificarea factorilor care influențează structura organizatorică; definirea formelor și nivelurilor de calificare și perfecționare; identificarea cadrului juridic și statutului juridic al întreprinderii;  descrierea etapelor de elaborare a unei strategii; - utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate din domeniul economic.

Tema "SISTEMUL INFORMAȚIONAL LA NIVELUL FIRMEI" se adresează elevilor de la clasa a XI-a, modulul Administrarea firmei. Obiectivele operaționale vizate sunt: definirea conceptelor sistem și sistem informațional; identificarea elementelor sistemului informațional; descrierea circuitelor și fluxurilor informaționale la nivelul organizației; utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate.

RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI

RESURSE UMANE- CATEGORII DE PERSONAL

Proiectul "RESURSELE UMANE" a fost realizat de Remus Leuștean și Ioana Danda. "Ia decizii din inimă și folosește-ți capul pentru a le face să funcționeze." - Sir Girad

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI ȘI ANGAJATORULUI

Proiectul "DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR ȘI ANGAJATORILOR " a fost realizat de Ioana Dolineanu și Ionuț Axiniei. 

Documente necesare pentru participarea la selecție 

Tema "Documente necesare pentru participarea la selecție " se adresează elevilor de la clasa a XI-a, domeniile Economic și Comerț. Sunt prezentate informații despre SCRISOAREA DE INTENȚIE și CURRICULUM VITAE. "Scrisoarea de intenție reprezintă puntea de legătură dintre CV-ul şi locul de muncă pe care o persoană îl vizează. Un curriculum vitae (CV) este un document scurt în care se prezintă experiența profesională, setul de abilități si deprinderi, precum si studiile pe care o persoană le-a finalizat. "

Proiectul "SCRISOAREA DE INTENȚIE" a fost realizat de Arsene Georgiana și Paiu Cătălin. Sunt prezentate următoarele informații:- ce este scrisoarea de intenție;  utilitatea scrisorii de intenție; tipuri de scrisori de intenție; structura scrisorii de intenție; 2 modele.

MANAGEMENTUL CARIEREI

EVALUAREA PERSONALULUI

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE-LECȚIE DE RECAPITULARE

RESURSELE UMANE

DOCUMENTE DE SELECȚIE

RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI

MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALE

PROMOVAREA RESURSELOR UMANE

EVALUAREA RESURSELOR UMANE

PROCESUL DE PLANIFICARE

PROCESUL DE EVALUARE

PROCESUL DE EVALUARE

PUZZLES- PROCESUL DE EVALUARE

1. Identificați citatul și interpretați-l.

2. Enumerați etapele procesului de evaluare.

3. Identificați elementele unor etape ale evaluării.

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI

IDENTITATEA VIZUALĂ A FIRMEI

PROCESUL DE PLANIFICARE A FIRMEI

Planificarea este un proces prin care organizaţiile încearcă să anticipeze schimbările şi să se adapteze în aşa fel încât să asigure atingerea obiectivelor organizaţionale. 

Planificarea este o activitate orientată spre viitor și presupune procesul de stabilire a obiectivelor și a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective.

Planificarea presupune luarea de decizii cu privire la: •Ce trebuie făcut? •Când trebuie făcut? •Unde trebuie făcut? •De către cine trebuie făcut? •Cum trebuie făcut? •Cu ce resurse trebuie făcut?