DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ

 Legea Contabilităţii nr. 82 din 1991 prevede că "orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ". De aceea, o condiţie esenţială a calităţii lucrului financiar-contabil este respectarea cu stricteţe a legislaţiei economice în vigoare. 

Astfel, conform Regulamentului privind aplicarea Legii Contabilităţii, viitorii contabili trebuie să asigure întocmirea documentelor justificative pentru toate operaţiile care modifică patrimoniul unităţii, să înregistreze în evidenţa contabilă operaţiunile patrimoniale, să controleze operaţiile patrimoniale, să furnizeze, să publice şi să păstreze datele privind situaţia patrimonială.

SUPORT DE CURS- DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ

DOCUMENTE SPECIFICE MIJLOACELOR FIXE

DOCUMENTE SPECIFICE STOCURILOR

DOCUMENTE SPECIFICE OPERAȚIILOR DE TREZORERIE