CONTABILITATE GENERALĂ- MATERIALE DIDACTICE

CONTABILITATE GENERALĂ- MATERIALE DIDACTICE


MODIFICĂRI BILANȚIERE

Videoclipul "MODIFICĂRI BILANȚIERE" se adresează elevilor de clasa a X-a, domeniile ECONOMIC și COMERȚ". Scopul principal al acestei secvențe de lecție este formarea priceperilor și deprinderilor elevilor de liceu de a aplica reglementările contabile privind înregistrarea operațiilor economico- financiare cu ajutorul procedeelor specifice metodei contabilității.

MODIFICĂRI BILANȚIERE-APLICAȚII 

Videoclipul "MODIFICĂRI BILANȚIERE-APLICAȚII" se adresează elevilor de clasa a X-a, domeniile ECONOMIC și COMERȚ. Scopul principal al acestei secvențe de lecție este formarea priceperilor și deprinderilor elevilor de liceu de a identifica tipurile de modificări bilanțiere specifice bilanțului contabil tablou sau cont, pornind de la ecuația generală a patrimoniului Activ= Pasiv. Bilanțul contabil forma tablou este în acest moment doar un instrument teoretic și ajută la aplicarea regulilor de funcționare a contului în contabilitate. Deși noțiunea pasiv a fost înlocuită în Legea contabilității nr. 82/1991 reactualizată în 2022 cu datorii și capitaluri proprii, acest termen se regăsește în planul național de conturi și în noțiunile teoretice privind clasificarea conturilor.

PLANUL GENERAL DE CONTURI

Videoclipul "Planul general de conturi" se adresează elevilor de la clasa a X-a, domeniile ECONOMIC și COMERȚ. Planul de conturi general este instrumentul normalizat de asigurare a conturilor pentru toate entitățile patrimoniale care organizează şi conduc contabilitatea. Acesta se prezintă sub forma unei liste, cuprinzând toate conturile sintetice de gradul I şi II folosite de contabilitate pentru realizarea obiectivelor sale. Conturile sunt grupate după conţinutul lor economic în clase şi grupe de conturi cu conţinut omogen şi sunt ordonate potrivit criteriilor care stau la baza alcătuirii bilanţului contabil și a contului de rezultate. 

ELEMENTELE CONTULUI

Videoclipul "ELEMENTELE CONTULUI" se adresează elevilor de clasa a X-a, domeniile Economic și Comerț. Contul este un procedeu specific metodei contabilităţii care reflectă existenţa şi mişcarea fiecărui element patrimonial, ca efect al modificărilor produse de operaţiile economice ce au loc într-o perioadă de gestiune (exerciţiu financiar). titlul sau denumirea contului; simbolul contului; explicaţia operaţiilor înregistrate în cont; debitul şi creditul contului; rulajul contului; totalul sumelor; soldul contului.

FORMULE CONTABILE

Videoclipul "FORMULELE CONTABILE" se adresează elevilor de clasa a X-a, domeniile Economic și Comerț. Formula contabilă este modalitatea de prezentare grafică a fiecărei operaţii economice în conturile corespondente, pe baza dublei înregistrări sub formă de egalitate valorică.

EXEMPLE DE FORMULE CONTABILE 

Videoclipul "EXEMPLE DE FORMULE CONTABILE" are ca scop formarea priceperilor și deprinderilor elevilor de liceu de a lucra cu planul de conturi și de a întocmi formule contabile simple. 

FORMULE CONTABILE- PROBLEME 

Videoclipul "FORMULELE CONTABILE-PROBLEME" se adresează elevilor de clasa a X-a, domeniile Economic și Comerț.Formula contabilă este modalitatea de prezentare grafică a fiecărei operații economice în conturile corespondente, pe baza dublei înregistrări sub formă de egalitate valorică. Prin exemplele din videoclip am urmărit formarea priceperilor și deprinderilor elevilor de liceu de a lucra cu planul de conturi, de a efectua analize contabile simple și de a întocmi formule contabile simple și compuse.Observație: În cazul dării în consum al obiectelor de inventar, concomitent, sumele se pot înregistra extracontabil în contul 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință. Această înregistrare în contul 8035 este utilă cu ocazia inventarierii patrimoniului, pentru că asigură o evidență a obiectelor de inventar date în folosință de-a lungul timpului, și constituie o bază pentru verificarea listelor de inventar.

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

ACTIVE IMOBILIZATE

CONTABILITATEA STOCURILOR

CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE

CREANȚE COMERCIALE

CREANȚE ȘI DATORII- FIȘE