ECONOMIC

Filiera Tehnologică, domeniile ECONOMIC și ADMINISTRATIV sunt atractive pentru absolvenții claselor a VIII-a. Pe lângǎ activitǎţile specifice, absolvenții acestor domenii îşi vor dezvolta competenţe cheie importante pentru viitoarele activitǎţi de la locul de muncǎ: competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu...

PROIECT DE LECȚIE- prof. Paraschiv Mihaela

Clasa: a- XI- a D

Modulul :Marketing

Unitatea de învăţare: Marketing - concept, evolutie, obiective, functii

Scopul fundamental : Formarea de priceperi şi deprinderi privind corelarea functiilor marketingului

Lecţia: Functiile marketingului

Tipul lecţiei: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi

Loc de desfasurare: mediul online

Durata lecţiei: 50 minute

PROIECT DE LECȚIE- prof. Paraschiv Mihaela

Clasa: a- XII- a D

Modulul :Politici de marketing

Unitatea de competenta: Aplicarea politicilor de marketing

Unitatea de învăţare: Politica de produs

Scopul fundamental: Recapitularea şi reactualizarea cunoştinţelor privind politica de produs

Tema :Politica de produs

Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare

Loc de desfăşurare: mediul online

Durata lecţiei: 50 minute

Tema "Abordări privind bilanţul entității -sursă informaţională a analizei financiare" se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul Analiza economico-financiară. Obiectivele vizate sunt identificarea setului de formulare care alcătuiesc situațiile financiare anuale, a contravențiilor și infracțiunilor și utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.

Tema "LUCRĂRI PREGĂTITOARE ELABORĂRII SITUAȚIILOR FINANCIARE" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ", domeniul ECONOMIC , clasa a XII-a. Obiectivele operaționale urmărite sunt: identificarea lucrărilor pregătitoare elaborării situațiilor financiare; definirea inventarierii;  identificarea tipurilor de inventariere și a componenței comisiei de inventariere; utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate din domeniul ECONOMIC.

Tema "ETAPELE INVENTARIERII" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ", domeniul ECONOMIC, clasa a XII-a. Obiectivele operaționale urmărite sunt: identificarea etapelor inventarierii; - crearea condițiilor de lucru specifice fiecărei etape a inventarierii; identificarea elementelor patrimoniale supuse inventarierii și a documentelor specifice; utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.

Abordări privind bilanţul entității -sursă informaţională a analizei financiare- materiale utile 

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

ETAPELE INVENTARIERII

INVENTARIEREA PROPIRU-ZISĂ

BILANȚUL CONTABIL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

SURSE PROPRII DE FINANȚARE- CAPITAL PROPRIU

CAPITALUL PROPRIU- SURSĂ DE FINANȚARE INTERNĂ 

Tema "CAPITALUL PROPRIU- SURSĂ DE FINANȚARE INTERNĂ" se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul Analiza economico-financiară. Obiectivele vizate sunt: definirea capitalului propriu, identificarea elementelor capitalului propriu, formarea priceperilor și deprinderilor de a lucra cu situațiile financiare anuale și utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate.

SURSE STRĂINE DE FINAȚARE

STRUCTURĂ:

1. SURSE STRĂINE DE FINANȚARE- NOȚIUNI INTRODUCTIVE

2. CREDITUL BANCAR

3. ÎMPRUMUTUL OBLIGATAR

4. FIȘE DE LUCRU

Tema "CREDITUL BANCAR- SURSĂ STRĂINĂ DE FINANȚARE" se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul Analiza economico-financiară. Obiectivele operaționale urmărite sunt: identificarea surselor străine de finanțare; identificarea principalelor caracteristici ale surselor străine de finanțare; definirea și clasificarea creditelor bancare; formarea priceperilor și deprinderilor de a calcula indicatorii economico- financiari specifici.

Tema "ÎMPRUMUTUL OBLIGATAR " se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul Analiza economico-financiară. Obiectivele operaționale vizate sunt: definirea obligațiunii și identificarea elementelor acesteia; descrierea modalităților de calcul pentru restituirea împrumutului obligatar prin amortizări contante și anuități variabile sau prin amortizări constante și anuități variabile;  utilizarea unui raționament matematic pentru calcularea indicatorilor specifici;  folosirea corectă a noțiunilor de specialitate.AFIȘEAZĂ MAI PUȚIN

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ- FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ- MATERIALE DIDACTICE

ORGANIZAREA STRUCTURALĂ LA S.C. PEPCO RETAIL S.R.L.

STUDIU DE CAZ- Consumul de tutun în mediul şcolar

APOSTU GABRIELA, BULAI RĂDUCU