BAZELE CONTABILITĂȚII

CLASA A IX-A

INCURSIUNE ÎN EVOLUȚIA CONTABILITĂȚII

Lecția INCURSIUNE ÎN EVOLUȚIA CONTABILITĂȚII se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a, vizând identificării necesității existenței contabilității, familiarizarea cu noțiunile contabile și identificarea momentelor semnificative în devenirea istorică a practicii și teoriei contabilității.

INCURSIUNE ÎN EVOLUȚIA CONTABILITĂȚII ÎN ROMÂNIA

Lecția INCURSIUNE ÎN EVOLUȚIA CONTABILITĂȚII ÎN ROMÂNIA se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a, vizând identificarea momentelor semnificative în devenirea istorică a practicii și teoriei contabilității în România și recunoașterea necesității existenței contabilității.

CONTABILITATEA -VERIGA DE BAZĂ A ENTITĂȚILOR

                 Tema CONTABILITATEA -VERIGA DE BAZĂ A ENTITĂȚILOR se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a. Principalele obiective operaționale urmărite sunt: descrierea conceptelor de organizare a contabilității;  identificarea utilizatorilor informațiilor contabile și a entităților patrimoniale care constituie sfera de acțiune a contabilității și  utilizarea corectă a vocabularului economic.

CADRUL CONCEPTUAL DE REGLEMENTARE A CONTABILITĂȚII

Lecția "Cadrul conceptual de reglementare a contabilității" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a, vizând identificarea cadrului conceptual al contabilității, descrierea sistemului contabil din România și interpretarea conceptelor și caracteristicilor specifice acestuia.

EVIDENȚA ECONOMICĂ- LECȚIA NR. 1

Lecția cu titlul EVIDENȚA ECONOMICĂ se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a, vizând identificarea elementelor definitorii ale evidenței economice și interpretarea conceptelor și caracteristicilor specifice acesteia.

EVIDENȚA ECONOMICĂ- LECȚIA NR. 2

Lecția EVIDENȚA ECONOMICĂ- FORME, CARACTERISTICI se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a, vizând identificarea formelor evidenței economice, recunoașterea domeniilor de aplicarea și a instrumentelor de lucru și interpretarea conceptelor și caracteristicilor specifice acesteia.

ACTIVELE IMOBILIZATE

Tema "ACTIVE IMOBILIZATE" se adresează elevilor și a fost elaborată pentru modulul "Bazele contabilității", domeniile ECONOMIC și COMERȚ, clasa a IX-a. Principalele obiective operaționale vizate sunt:  definirea conceptelor: active imobilizate, imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări financiare;  identificarea principalelor tipuri de active imobilizate; utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate.

ACTIVE CIRCULANTE

PASIVUL PATRIMONIAL

REZULTATUL EXERCIȚIULUI

CAPITALUL PROPRIU

CLASIFICAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ

CIRCUITUL ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR