FIRMA DE EXERCIȚIU

"Oamenii învață învățând pe altii." Seneca

Stratificarea consta in divizarea colectivitatii generale de studiat in "straturi", clase tipice cat mai omogene, cu caracteristici cat mai asemanatoare, astfel incat unitatile statistice din interiorul fiecarui strat sa prezinte, cel putin din punct de vedere teoretic, caracteristici comune specifice fiecarei clase.

FIRMA DE EXERCIȚIU- DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

ÎNFIINȚAREA FIRMEI DE EXERCIȚIU- proiectare didactică

Scop: Aplicarea metodei inovatoare FIRMA DE EXERCIȚIU pentru progresul în învățare a tuturor elevilor, inclusiv celor cu risc de abandon școlar și cu CES

1. ACTIVITATEA- IDEEA DE AFACERI

Profesor: PRACSIU TINCA DANIELA

SCOP:  Exersarea priceperilor şi deprinderilor de înființare a firmei de exercițiu

2. ACTIVITATEA-DATELE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI DE EXERCIȚIU

Profesor: PRACSIU TINCA DANIELA

SCOP: Exersarea priceperilor şi deprinderilor de înființare a firmei de exercițiu

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

Compartimentul secretariat prezintă o importanţă deosebită în cadrul unei firme. În firma de exerciţiu, compartimentul secretariat este indispensabil conducerii și poate fi privit ca o interfaţă între directorul firmei şi celelalte compartimente dar și între firma de exercițiu și celelalte firme de exercițiu din mediul extern.

Angajatul firmei de exercițiu pe postul de secretar/ă, prin atribuțiile specifice, se află în contact permanent nu doar cu ceilalți angajați din firma de exercițiu, ci și cu un număr mare de persoane din mediul extern al firmei (partenerii de afaceri, firma mamă, școala, vizitatorii etc.).

Un element important pentru profesia de secretar/ă este abilitatea de a lucra în echipa și de a comunica permanent cu oamenii.

COMPARTIMENTUL COMERCIAL ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

Firmele de exercițiu, la fel ca întreprinderile reale, desfășoară activitate de comerț, prestări de servicii etc. Pentru desfășurarea activității este necesară achiziția de: stocuri pentru consum și/sau pentru a fi revândute în aceeași stare, de imobilizări, precum și de servicii de transport, asigurări etc.

Achizițiile de bunuri și servicii se fac de la firmele de exercițiu în calitate de furnizori sau de la ROCT. Centrala deține această calitate în situația în care firma de exercițiu care desfășoară activitate comercială nu are în rețeaua firmelor de exercițiu un furnizor pentru bunurile solicitate.

Activitatea de achiziții impune găsirea în rețeaua firmelor de exercițiu din țară și din străinătate a acelor firme (furnizori) care să furnizeze bunurile sau serviciile necesare. Este foarte important să alegem furnizorii care să conducă firma de exercițiu la atingerea obiectivelor prin cel mai bun raport calitate/preț. Din această cauză se impune o selecție atentă a furnizorilor.

Ca orice întreprindere, firma de exercițiu trebuie să vândă bunuri sau servicii. În acest sens, nu este suficientă doar înființarea unei firme de exercițiu, ci este necesară vânzarea produselor/serviciilor acesteia. Se valorifică astfel rezultatele activității, respectiv se recuperează cheltuielile și se obține un profit.

COMPARTIMENTUL MARKETING ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

Termenul marketing este de origine anglo-saxonă şi provine din verbul to market care înseamnă a desfăşura tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde. 

Philip Kotler, părintele marketingului, definea marketingul ca pe "un proces social şi managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc, prin crearea, oferirea şi schimbul de produse şi servicii cu o anumită valoare".

În cadrul firmei de exerciţiu marketingul reprezintă mai mult decât un compartiment, asigurând derularea în condiţii optime a proceselor interne ale afacerii. De aceea, personalul de marketing al firmei de exerciţiu intră în legătură cu celelalte compartimente de aprovizionare, de desfacere, de personal şi financiar- contabil.

RECRUTAREA ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

PRACSIU TINCA DANIELA

COMPARTIMENTUL PERSONAL ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

                                                                             Prof. Pracsiu Tinca Daniela

A. Atribuţiile compartimentului de resurse umane

B. Documente care formalizează structura organizatorică

C. Salarizarea personalului din firma de exercițiu

D. Evaluarea activităţii resurselor umane

Ghid de pregătire a elevilor pentru a deveni "CEL MAI BUN VÂNZĂTOR"

„Majoritatea oamenilor consideră că "a vinde" este sinonim cu "a vorbi". Dar cei mai eficienți vânzători știu că a asculta este cea mai importantă parte a job-ului lor." Roy Bartell

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

GHID DE PREGĂTIRE A ELEVILOR PENTRU REALIZAREA CELUI MAI BUN STAND

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

Târgurile sunt instrumente de marketing pentru firmă, elevi şi şcoală, acestea reprezentând o piaţă de desfacere a firmelor virtuale, un loc de realizare a tranzacţiilor, de exersare a competenţelor antreprenoriale, de negociere şi de comunicare în limba română ș /sau într-o limbă de circulație internațională. 

Firmele de exerciţiu pot participa la târguri locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Hotărârea de participare la târg trebuie să fie o decizie colectivă a angajaţilor firmei de exerciţiu, după derularea procesului de informare cu privire la oferta de târguri din anul şcolar respectiv. După luarea deciziei de participare la târg se va completa formularul de înscriere, care conţine, denumirea şi tipul târgului, data de desfăşurare, date de identificare ale firmei de exerciţiu, date privind participanţii din firmă, date privind tipul şi aparatura pe care se va folosi la târg, semnătura şi ştampila.

Standul reprezintă "un panou publicitar tridimensional de mare suprafaţă" al firmei, care trebuie să atragă şi să motiveze vizitarea.  De aceea, în evaluarea unui stand se pot avea în vedere următoarele criterii de evaluare: 

 Prezentare: originalitate, creativitate, atrage atenţia, folosire eficienta a resurselor, este relevant obiectul de activitate; 

 Elemente necesare: numele firmei, logo, informatii despre produse/ servicii; 

 Materiale promotionale: cataloage, fluturaşi, pliante, mostre de produse, etc. 

 Profesionalism si serviabilitate: accesibilitate, semnalizare, nivelul personalului, aspect general , ţinută, curăţenie la stand. 

PLANUL DE AFACERI- instrumente de lucru

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

      Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei firme într-o anumită perioadă de timp. El stabilește misiunea, viziunea, obiectivele, strategia și planurile de acțiune pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate. 

          Utilitatea planului de afaceri este atât internă (ca instrument de lucru al managerilor), cât și externă (pentru obținerea unei finanțări sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o altă firmă). Planul de afaceri este un mod de comunicare între întreprinzători, potențialii finanțatori și investitori. 

       Planul de afaceri trebuie să fie realist, fiabil, credibil, ambiţios şi să cuprindă indicatori tehnici şi economico-financiari care să poată fi realizaţi pe termen mediu şi lung. Din stabilirea clară a obiectivelor strategice şi din fundamentarea indicatorilor trebuie să se contureze soluţii şi măsuri concrete care permit realizarea scopurilor propuse. La elaborarea acestei lucrări trebuie angrenată întreaga echipă de conducere.

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU- instrumente de lucru

Prof. PRACSIU TINCA DANIELA

Târgurile sunt instrumente de marketing pentru firmă, elevi şi şcoală.  

Principalele obiective urmărite prin participarea la un târg organizat la nivel local, regional sau naţional sunt: 

 implicarea tuturor elevilor din firmă; 

 motivarea elevilor;

  perfecţionarea limbajului de afaceri;

  stimularea creativităţii elevilor; 

 responsabilizarea elevilor; 

 cearea unui mediu de afaceri; 

 formarea priceperilor şi deprinderilor specifice domeniului de activitate; 

 evaluarea şi autoevaluarea permanentă a elevilor. 

MARKETING- Crearea unei oferte de produse competitive şi idenfificarea eventualilor clienţi

Profesor: DIMA LAURA

Modulul: Marketing, Clasa: a XI a E, Domeniul de pregătire profesională: Economic

Calificarea: Tehnician în activităţi economice

Scopul fundamental:
  • Întocmirea unei oferte de produse ;
  • Identificarea clienţilor potenţiali din reţeaua F.E.