PREZENTAREA FIRMEI DE EXERCIȚIU

04.02.2020

Firma de exerciţiu este un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică.

O firmă de exerciţiu este o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile specifice afacerilor reale, în ramura aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu obiective educaţionale.

Competenţele generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu, alături de competenţele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire, dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate şi/sau cu maistrul instructor să:

 • organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor;
 • fundamenteze strategii;
 • elaboreze oferta de produse şi servicii a companiei;
 • ţină evidenţa contabilă a companiei;
 • efectueze analiza eficienţei economico-financiare a companiei.

Caracteristicile firmei de exerciţiu sunt:

 • este un laborator pentru pregătirea teoretică şi practică economică;
 • îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale;
 • formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului;
 • oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică;
 • deciziile greşite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare.

Parteneri pe piața firmelor de exercițiu sunt:

 • ROCT- CENTRALA REȚELEI FIRMELOR DE EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE DIN ROMÂNIA
 • ȘCOALA
 • FIRMA PARTENERĂ
 • ALTE FIRME DE EXERCIȚIU DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE

Școala oferă:

 • o activitate de predare cu o ridicată relevanţă a pieţei muncii, prin imitarea practicilor pieţei muncii în interiorul şcolii;
 • oportunitatea de a parcurge etapele de activitate specifice unei firme reale, fără participarea unor firme reale (un mediu protejat)
 • o modalitate centrată pe elev, de studiu şi de muncă;
 • îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină;
 • acumularea de experienţă în lucrul cu noi tehnologii (tehnologia informaţiei şi comunicaţiei);
 • execuţia de sarcini într-o mare varietate de posturi;
 • o mai puternică conştientizare a practicilor sociale, de afaceri şi comerciale în propria ţară şi în ţările străine.

Firma parteneră oferă:

 • sfaturi şi consultaţii cu specialişti din domeniul activităţii practice;
 • modele de documente;
 • cataloage, strategii de reclamă şi materiale publicitare;
 • modele de calculaţie pentru salarii, preţuri;
 • personal necesar ca număr şi calificare;
 • organizarea locului de muncă, o idee asupra proceselor productive ş.a.

Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un cabinet dotat cu mobilier corespunzător, cu echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea de operaţii economice şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală.

Competenţe cheie vizate sunt:

 • abilităţi antreprenoriale
 • deprinderi de lucru în echipă
 • capacitate de conducere
 • autonomie de lucru
 • luarea de decizii şi asumarea răspunderii
 • culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor
 • gândirea creativă
 • aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
 • rezolvare de situaţii problemă
 • perseverenţă
 • organizarea locului de muncă.

Scopul si sarcinile educative ale firmei de exerciţiu se realizează prin:

 • simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ;
 • realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ;
 • aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu;
 • cooperarea între elevi;
 • acţionarea în situaţii neobişnuite;
 • se lucrează într-un centru antreprenorial - care este un simulator de birou modern.

Avantaje ale desfăşurării activităţii didactice sub forma Firmei de exerciţiu sunt:

 • activitatea se desfăşoară pe echipe;
 • procesul muncii este mai important decât rezultatul final (adică un caz rezolvat incorect sau o situaţie scăpata de sub control pot avea urmări mai bune pentru elevi. In firma de exerciţiu nici o sarcină nu are din principiu numai o singura rezolvare sau o rezolvare « corectă ». Firmele de exerciţiu care lucrează în pierdere pot furniza rezultate mai bune din punct de vedere didactic.);
 • procesul de învăţământ este mai structurat;
 • elevii trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare;
 • în firmă de exerciţiu participarea fiecărui elev trebuie să fie egală, adică volumul de munca trebuie să fie acelaşi.