NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE

Tema "CONTRACTELE ECONOMICE" se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE. Obiectivele operaționale urmărite sunt: - identificarea tipurilor de contracte și a componentelor încheierii acestora;- descrierea caracteristicilor contractelor;;- identificarea modalităților de încetare a contractelor civile;- folosirea corectă a noțiunilor de specialitate.

CONTRACTE ECONOMICE- prezentarea lecției

CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE

- FIȘA DE LUCRU

- TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR (PROF. PARASCHIV MIHAELA)

- PREZENTAREA LECȚIEI

Tema "CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE " se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE. Obiectivele operaționale urmărite sunt: - descrierea contractului de vânzare- cumpărare; - precizarea prevederilor contractuale în termenii favorabili agenților economici; - completarea unor elemente din contractul de vânzare- cumpărare, ținând cont de uzanțele în vigoare; - folosirea corectă a noțiunilor de specialitate.

Tema "CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII " se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE. Obiectivele operaționale urmărite sunt: - definirea contractului de prestări servicii;-descrierea elementelor contractului de prestări servicii ;- precizarea prevederilor contractuale în termenii favorabili agenților economici;- analizarea unui model de contract de prestări servicii.;- folosirea corectă a noțiunilor de specialitate.

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII- LECȚIE

CONTRACTUL DE LEASING- LECȚIE

Tema "CONTRACTUL DE LEASING" se adresează elevilor de la clasa a XII-a, modulul NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE. Obiectivele operaționale urmărite sunt:  definirea conceptului de leasing;  identificarea tipurilor de contracte de leasing; descrierea obligațiilor părților contractului de leasing și a procedurii de preluare a leasing-ului ;  folosirea corectă a noțiunilor de specialitate.