ANGHETA  DE PIATĂ

13.04.2021

Ancheta reprezintă o metodă de culegere a datelor prin intermediul chestionării orale sau în scris a subiecţilor cuprinşi într-un eşantion reprezentativ. Culegerea informaţiilor prin anchetă este o operaţiune complexă, costisitoare şi expusă riscului de a introduce erori: ea presupune elaborarea de chestionare, alegerea eşantionului, antrenarea unui personal larg şi este confruntată cu probleme de subiectivism atât al anchetatorilor, cât şi al anchetaţilor.

În practica de marketing se utilizează mai multe tipuri de anchete:

  • Anchete exhaustive sau globale (recensăminte) şi anchete prin sondaj pe un eşantion;
  • După natura lor, anchetele se orientează spre paneluri de consumatori, pentru a urmări comportamentul de cumpărare, paneluri de distribuitori, pentru a urmări vânzările şi stocurile, paneluri de utilizatori, formate din întreprinderi nominalizate pentru a urmări cerinţe şi comportamente de cumpărare a bunurilor industriale;
  • În funcţie de numărul celor intervievaţi, anchetele pot fi individuale (confidenţiale) şi de grup;
  • În funcţie de gradul de structurare a întrebărilor, anchetele pot fi foarte structurate, subiecţii fiind riguros încadraţi în grupe distincte, permiţând o oarecare standardizare, puţin structurate, nestructurate, având o temă, întrebările se pot reformula;
  • În raport cu gradul de repetabilitate, anchetele pot fi unice, se efectuează o singură dată, şi repetitive, care se reiau regulat, dar cu aceleaşi întrebări;
  • În funcţie de modul cum se realizează legătura dintre anchetator şi intervievat, se disting anchete personale, interceptate, prin mesaje poştale, prin telefon, prin terminale de calculator;

Culegerea informaţiilor prin anchetă este o operaţiune complexă, costisitoare şi expusă riscului de a introduce erori.