DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ,CLASA A IX-A, DOMENIUL ECONOMIC

20.05.2020

Motivaţia elaborării caietului de instruire practică "DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ" este formarea şi dezvoltarea omului cu personalitatea economică, exploatarea creativităţii adolescentului, dezvoltarea abilităţilor practice, care să-i permită viitorului absolvent o orientare mai largă asupra domeniului în care va dori să lucreze.
Legea Contabilităţii nr. 82 din 1991 prevede că "orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ".
Caietului de instruire practică "DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ" este util atât pentru elevi, deoarece aceştia dobândesc deprinderile necesare integrării active şi concurenţiale pe piaţa muncii, cât şi pentru economia naţională. Ca viitori întreprinzători sau angajaţi se pot impune într-o economie de piaţă caracterizată prin modificări rapide la nivel social şi tehnologic.