CERCETAREA DE MARKETING SI NEVOILE CLIENTILOR

03.04.2021

Cercetarea de marketing şi nevoile clienţilor -plan de recapitulare

 Definirea cercetărilor de marketing

 Tipologia cercetărilor de marketing

 Procesul cercetării de marketing:

- Etapele procesului cercetării de marketing

- Tipuri de surse de informații

- Principalele metode de culegere a informațiilor: investigarea surselor statistice; metodele de cercetare directă; experimentul și simularea fenomenelor de marketing.

 Chestionarul: instrument de culegere a informațiilor

FIŞĂ DE LUCRU

Subiectul I Răspundeţi la următoarele cerinţe:

 • Definiţi cercetarea de marketing.
 • Enumerați etapele procesului cercetării de marketing .
 • Clasificati cercetarea de marketing după natura surselor de informații.

Subiectul II Alegeţi varianta corectă de răspuns:

· Discuţia este condusă de un moderator este o caracteristică a:

 • interviului în profunzime
 • interviului în profunzime semidirijat
 • focus- group-ului
 • interviului în profunzime nedirijat

· Durata interviului în profunzime semidirijat este de:

 • 30 min- 2 ore
 • 30 min- 1 oră
 • 1-3 ore
 • perioadă nedeterminată

Subiectul III Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare:

a. Chestionarul este alcătuit din o serie de ............. la care subiectul este solicitat să răspundă.

b. Întrebările închise au formulate toate .......................... răspuns.

c. Întrebările ............ permit subiecţilor sa răspundă cu cuvintele proprii.

d. Componentele de bază ale unui experiment de marketing sunt:

 • valorile independente → cuprind două categorii de factori: ............................... (cărora li se atribuie cauza unei anumite reacţii a pieţei) si ................................ (care nu sunt supuse tratamentului experimental , dar pot avea şi ele efecte asuprea pieţei) ;
 1. - ........................ ( produse testate , întreprinderi, magazine , grupuri de cumpărători), ele împărţindu-se în :
 1. unităţi experimentale → cărora li le aplică ....................... experimental
 2. unităţi de control → cărora nu li se aplică tratamentul dar au rol de martor ;
 • ............................. → sunt reprezentate de carecteristicile pieţei , a căror modificare este determinată de variaţia variablelor independent.